مرمت نسخه های خطی کتابخانه درگاه پیر محمد شاه

   پیش از 3 هزار برگ از نسخه های خطی آسیب دیده کتابخانه درگاه پیر محمد شاه، احمدآباد گجرات توسط مرکز میکروفیلم نور مرمت می گردد.

  در بازدید مدیر مرکز میکروفیلم نور از مرکز مطالعاتی و کتابخانه درگاه پیر محمد شاه، احمدآباد گجرات در تاریخ 19-5-1385 جلسه ای باحضور هیأت امناء کتابخانه تشکیل گردید. در این جلسه که آقایان دکتر کاکی والا، پرفسور محی الدین بمبئی والا، پرفسور نثار احمد فاروقی، پرفسور آرک سید وجمعی از اساتید دانشگاه و اندیشمندان حضور داشتند. مدیر مرکز میکروفیلم نور در راستای حفظ میراث مشترک علمی و فرهنگی ایران و هند گفت: مرمت کاران مرکز میکروفیلم نور. مرمت و آفت زدائی 3 هزار برگ از نسخه های خطی کتابخانه درگاه پیر محمد شاه را بعهده خواهند گرفت. قبلاٌ نیز 1500 نسخه خطی این کتابخانه توسط مرکز نور، میکروفیلم و فهرست آنها در دو جلد به زبانهای فارسی و انگلیسی انتشار یافته است.

Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: