کار تهیه میکروفیلم از نسخه های خطی کتابخانه ابّو صاحب پایان یافت

            به گزارش مدیر بخش میکروفیلم مرکز، کار تهیه میکروفیلم 600 نسخه خطی فارسی و عربی کتابخانه ابّو صاحب در سلطان المدارس لکهنو به اتمام رسید. این کتابخانه باقدمتی بیش از صد سال، توسط نواب سید مهدی حسین خان، معروف به ابّو صاحب متولّی جامعه سلطانیه و مدرسه سلطان المدارس وقف این درسگاه دینی گردیده است. مجموعه نسخه های خطی جامعه سلطانیه یکی از گنجینه های غنی و پرازرش در زمنیه تفسیر، فقه، حدیث و کلام شیعی در هند است.

 

Phone: 009111-2 3383116 Fax: 009111-23389922
Address:18, Tilak Marg New Delhi 110001 India
Copyright © 2000-2001 Noor Microfilm Center All rights reserved,This Website Designed & Promoted By: